Viestintä ei ole vastaamista kysymyksiin vaan asioiden kertomista ennen kuin niitä kysytään

Viestintä on yhteisön työkalu, liitäntätekijä, joka liittää yhteisön osat toisiinsa ja koko yhteisön ympäristöönsä. Viestintä on tuloksellisen toiminnan kannalta oleellinen resurssi. Sen on oltava suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä, hyvin organisoitua ja johdettua.

Yritys / yhteisö tarvitsee viestintää

  • Toimintansa tukemiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja niiden siirtämiseen asiakkaille
  • Profilointiin, yrityskuvan ja tuotekuvien johdonmukaiseen rakentamiseen
  • Tiedottamiseen, työyhteisön tapahtumista kertomiseen
  • Sitouttamiseen yhteisön sisällä, työhön perehdyttämiseen, motivointiin ja kokemuksen siirtoon
  • Yleiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen

Avanti on kumppanisi viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa

  • Ideoinnissa
  • Viestinnän strategioiden luomisessa
  • Profiloinnissa, ilmeen luonnissa ja tarinankerronnassa
  • Käytännön toimenpiteissä, viestintämateriaalin toteutuksessa

Tilaisuudet asiakkaille ja muille sidosryhmille

  • Suunnittelusta toteutukseen

Tapahtumien juonnotAvanti!

Dali