Tarinalla välität tietoa, luot yhteenkuuluvuutta ja saat aikaan toimintaa

Ihmisiä on kautta historian opetettu tarinoilla, lumottu tarinoilla, saatu tekemään erilaisia asioita tarinoihin uskoen. Tarinat välittävät yhteisiä arvoja ja luovat yhteenkuuluvuutta. Ne herättävät mielenkiinnon ja kutsuvat seikkailuun.

Tarina on oleellinen osa yrityksen / yhteisön profilointia, yrityskuvan tietoista ja suunnitelmallista rakentamista. Tarina välittää tunteita joilla vaikutetaan mielikuviin pitkällä tähtäimellä. Yrityskuva on mielikuva, joka ohjaa yrityksellemme tärkeiden ihmisten käyttäytymistä haluamaamme suuntaan. Se luo uskon ja tahdon. Vie yritystäsi varmemmin kohti tavoitteitaan.

Sisäisessä viestinnässä tarinan voima on myös sen kyvyssä siirtää kokemuspohjaista hiljaista tietoa tekijältä toiselle.

Mikä on sinun yrityksesi / yhteisösi tai tuotteesi tarina? Tarina, joista yrityksellesi tärkeät ihmiset tunnistavat itsensä ja oivaltavat idean. Tarina, johon he voivat astua sisään ja jossa he voivat toimia siten, että se auttaa yritystäsi menestymään. Yleensä nämä tarinat ovat olemassa, niitä ei tarvitse keksiä, ne tarvitsee vain löytää. Ja kertoa. Oikeille ihmisille. Oikealla kielellä. Oikeissa tilanteissa ja välineissä.

Avanti!

Bocca de la verita